پیشنهاد فروشگاه

پیگیری سفارشاتدیگر امکانات

آخرین محصولات

واشر درپوش

110 تومان
واشر درپوش 16 و 18.
واشر انشعاب در اندازه های 16 و 18 ارائه میشود.
جهت بستن انتهای تیپ هنگامی که دیگر نیازی به ادامه ی رول نباشد از این قطعه استفاده میشود.اندازه ی این قطعه 17 است و برای لی فلت هم کاربرد دارد.

رابط تیپ

235 تومان
این رابط جهت اتصال تیپ به لوله 16 استفاده میشود.
رابط تیپ به تیپ جهت اتصال دو نوار تیپ به هم استفاده میشود
شیر انشعاب لوله در سایزهای مختلف
شیر انشعاب تیپ ،جهت انشعاب تیپ از لوله آبده
قطره چکان تولید ایران با کیفیت عالی
محبوب ترین محصولات