پیشنهاد فروشگاه

پیگیری سفارشاتدیگر امکانات

آخرین محصولات
آبپاش برنجی تنظیمی طرح پروت با ورودی 1 اینچ ساخت داخل.
آبپاش برنجی تمام دور طرح پروت با ورودی 1 اینچ.
آبپاش تنظیمی طرح آمبو با ورودی 1/2 1 اینچ.
آبپاش آلومینیومی تمام دور طرح آمبو با ورودی 1/2 1 اینچ ساخت داخل

رایزر پلیمری

10000 تومان
رایزر پلیمری با قطر 2 و 1/2 1 اینچ در اندازه های مختلف از 30 سانتیمتری الی 1 متر.
رایزر آلومینیومی بدون بست و قلاب در دو اندازه ی 2 و 1/2 1 اینچ به ارتفاع 1 متر و با بهترین کیفیت.
کمر بند پلیمری از سایز 63 الی 90
شیر خودکار پلیمری در دو اندازه ی 2 و 11/2 اینچ
محبوب ترین محصولات